Wat een feest zou moeten zijn, is een drama geworden

In Qatar zijn vele gastarbeiders gedwongen en uitgebuit om de WK-stadions en andere WK-faciliteiten mogelijk te maken. Het WK kan niet van start gaan zonder stil te staan bij deze mensen. Het onrecht dat hen is aangedaan is te groot. Zij moesten in extreme hitte lange werkdagen maken met nauwelijks te eten en te drinken, soms tot de dood erop volgde. We willen deze arbeiders herdenken in de Domkerk in Utrecht, op de dag dat het WK begint.

Twitter (bericht)

'Laten we het niet hebben over de kabinetsafvaardiging of de grote bedrijven, maar over de mensen om wie het gaat. Laten we stilstaan bij de slachtoffers die geen naam hebben gekregen.’

- Harmen Niemeijer, Micha Nederland

'Zo veel doden van wie we de naam nooit zullen kennen. Maar ook deze naamloze mensen worden gekend door de Allerhoogste. Laten we dus de God van het recht te zoeken.’

- Jan Wolsheimer, MissieNederland

'We willen niet wegkijken bij onrecht. We willen het hebben over de dingen die er écht toe doen. Daarom willen we de slachtoffers van het WK in Qatar herdenken.’

- Henk-Jan van Maanen, Living Image

'De zucht naar economisch gewin kost jaarlijks mensenlevens. Stilstaan bij het onrecht in Qatar is een oproep aan onszelf om op te staan voor hen die wereldwijd onderdrukt worden.’

- Joost van Dieren, Tearfund

'De kerk staat voor geloof, hoop en liefde. Dat vraagt van ons een protest tegen uitbuiting van arbeidsmigranten. Deze viering is een teken van verbondenheid met hen.’

- Karin van den Broeke, PKN